COPY CENTRUM

Kopírování, tisk, scen, vazba dokumentů do kroužkové a kovové vazby, kapsová laminace do formátu A3.